Provstiets Salmesang
 

En syngende verden begynder her!

Det kommende salmesangsprojekt:  "LUTHER GLÆDE"

Det næste salmesangsprojekt løber af stablen i efterår/vinteren 2016/2017.
 
Vi holder de store afslutninger onsdag den 8. marts 2017 kl. 10.00 i Sct. Bendts Kirke, Ringsted og torsdag den 9. marts 2017 kl. 10.00 i Sorø klosterkirke.
 
Temaet denne gang bliver med afsæt i 500 års jubilæet for Reformationen under overskriften: "LUTHER GLÆDE".
 
I 1517 slog Martin Luther sine teser op på Wittenberg Slotskirkes dør, og indledte dermed det, som blev reformationen af den katolske kirke og den protestantiske kirkes begyndelse.
 
Salmerne er valgt ud fra temaet Glæde og er en blanding af nyt og gammelt og selvfølgelig også salmer skrevet af Luther selv.
 
 
Salmesangsprojektet i Ringsted-Sorø kommuner er et stort samarbejde mellem alle kirker og interesserede skoler i kommunerne.
Det bliver afholdt hvert andet år med undervisning i salmer på skolerne i løbet af efteråret/vinteren, mulighed for besøg i den lokale kirke og et stort afsluttende salmesangsarrangement for alle de deltagende børn, skolelærere og præster.
 
På denne hjemmeside vil du kunne finde undervisningsmateriale fra tidligere år, fremstillet af præster i Ringsted og Sorø.
 

Afslutningsarrangement

Den store afslutning på salmesangsprojektet ligger onsdag den 8. marts 2017 kl. 10.00 i Sct. Bendts Kirke, Ringsted og torsdag den 9. marts 2017 kl. 10.00 i Sorø klosterkirke

Tidligere års materiale

Se materialet fra 2014/2015, hvor temaet var "Må vinden være din ven" her
 
Se materialet fra 2012/13, hvor temaet var tryghed, her.
 
Se materialet fra 2010/11 her, hvor temaet 'Et liv i broget sammenhæng' var det bærende.

Formålet med salmesangsprojektet

...at give eleverne sangglæde og oplevelsen af fællessang

...at styrke skolens sognetilhørsforhold ved et samarbejde mellem den lokale sognepræst og den lokale skole

...at give lærerne nogle redskaber til at lære børnene 6 salmer grundigt at kende

Conni Gosmer Schmidt | Vetterslev Bygade 27, 4100 Ringsted  | Tlf.: 57643053